วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การทำเห็ดภูฐานการเก็บเห็ดภูฐาน
1. ต้องเก็บทุก 4 - 6 ชั่วโมง หรือดูที่ขนาดของดอก2. ใช้ปลายของด้ามช้อนเก็บเห็ดโดยเก็บให้เบาที่สุดเพื่อไม่ให้ก้อนเชื้อเห็ดสะเทือนมาก

3. เมื่อเก็บเสร็จแล้วในแต่ละก้อนเชื้อเห็ดให้ขูดหน้าเห็ดออกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้หน้าเห็ดเน่า

4. เมื่อเก็บเห็ดเสร็จแล้วควรรดน้ำเลย

การบรรจุภัณฑ์เห็ดภูฐาน


1.นำเห็ดที่เก็บเสร็จแล้วมาตัดที่บริเวณโคนให้สะอาด

2.นำมาเรียงบนโฟมบรรจุอาหารชนิดแบน

3.นำมาชั่งบนตราชั่งตามขนาดที่ต้องการ

4.นำโฟมที่บรรจุเห็ดเรียบร้อยแล้วมารีดแพ็คด้วยฟิล์มบรรจุอาหาร

5.ดึงฟิล์มให้แน่นและตรวจสอบให้เรียบร้อยการดูแลรักษาขณะพักเชื้อในการนำเชื้อลงจะต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ก้อนเชื้อเห็ดเกิดการเสียหาย โดยระยะเวลาในการพักเชื้อประมาณ 25-30วัน โดยหลังจากวันที่ลงเชื้อประมาณ10-15วันให้ราดน้ำที่พื้นดินทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้พื้นดินแห้งจนเกิดไป เพราะถ้าแห้งจะทำให้เห็ดไม่ออก แต่ห้ามราดน้ำให้โดนก้อนเชื้อเห็ด เพราะจะทำให้เสียหายได้ จนถึงวันเปิดหน้าเห็ด


การเปิดหน้าเห็ดภูฐาน

1. แกะกระดาษที่ปิดปากก้อนเชื้อเห็ดมา

2. ดึงสำลีที่ปิดที่ปากก้อนเชื้อเห็ดออกให้หมด

3. เขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างที่อยู่ภายในก้อนเชื้อเห็ดเพียงเล็กน้อย

4. หลังจากเปิดหน้าเห็ดเสร็จแล้วให้กวาดพื้นโรงเรือนให้สะอาดเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรา

5. รดน้ำเห็ดโดยราดบริเวณด้านหลังก้อน ด้านบนก้อนและที่พื้นโรงเรือน

6. ประมาณ2-5วันเห็ดภูฐานก็จะออกมา

7. เมื่อเห็ดออกต้องเก็บทุก4-6ชั่วโมง หรือต้องดูที่ขนาดของดอกเห็ดการส่งเห็ดภูฐานขายวิธีที่ 1สามารถไปขายเองได้ตามตลาดต่างๆ หรือตามที่ที่มีคนต้องการจะซื้อไปบริโภคและซื้อเพื่อนำไปขายต่อเพราะการขายลักษณะนี้จะทำให้ได้ราคาดีกว่าวิธีที่ 2จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่บ้าน โดยเราไม่ต้องออกไปขายเองข้างนอก แต่จะได้ราคาต่ำกว่ารายได้ราคาของเห็ดชนิดนี้จะค่อนข้างสม่ำเสมอกัน จะมีบางช่วงเท่านั้นที่ราคาต่ำ ถ้าบุคคลที่ทำแล้วมีพ่อค้าคนกลางมารับจะได้ราคาอยู่ประมาณ 4-6 บาท แต่ถ้านำไปขายเองก็อาจจะได้สูงกว่านี้เล็กน้อย แต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลือเป็นกำไรก็จะพอๆกัน นอกจากบางช่วงที่เห็ดไม่ออกก็จะไม่ดีสักเท่าไรเพราะอาจทำให้ขาดทุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างโรงเรือน


อุปกรณ์ในการสร้างโรงเรือน

1. หญ้าคา

2. ไม้ลวก

3. เสา

4. ตาข่ายสีเขียว

5. อิฐบล็อก

6. ตะปู

7. ลวดอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุเห็ด

อุปกรณ์ในการทำเห็ด

1. โฟมบรรจุอาหารชนิดแบนสีขาว,ดำ

2. ฟิล์มบรรจุอาหาร

3. ตราชั่งขนาดเล็ก

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การทำเห็ด

การเก็บเห็ดภูฐาน
1. ต้องเก็บทุก 4 - 6 ชั่วโมง หรือดูที่ขนาดของดอก
2. ใช้ปลายของด้ามช้อนเก็บเห็ดโดยเก็บให้เบาที่สุดเพื่อไม่ให้ก้อนเชื้อเห็ดสะเทือนมาก
3. เมื่อเก็บเสร็จแล้วในแต่ละก้อนเชื้อเห็ดให้ขูดหน้าเห็ดออกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้หน้าเห็ดเน่า
4. เมื่อเก็บเห็ดเสร็จแล้วควรรดน้ำเลย
การบรรจุภัณฑ์เห็ดภูฐาน
1.นำเห็ดที่เก็บเสร็จแล้วมาตัดที่บริเวณโคนให้สะอาด
2.นำมาเรียงบนโฟมบรรจุอาหารชนิดแบน
3.นำมาชั่งบนตราชั่งตามขนาดที่ต้องการ
4.นำโฟมที่บรรจุเห็ดเรียบร้อยแล้วมารีดแพ็คด้วยฟิล์มบรรจุอาหาร
5.ดึงฟิล์มให้แน่นและตรวจสอบให้เรียบร้อย

การดูแลรักษาขณะพักเชื้อ
ในการนำเชื้อลงจะต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ก้อนเชื้อเห็ดเกิดการเสียหาย โดยระยะเวลาในการพักเชื้อประมาณ 25-30วัน โดยหลังจากวันที่ลงเชื้อประมาณ10-15วันให้ราดน้ำที่พื้นดินทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้พื้นดินแห้งจนเกิดไป เพราะถ้าแห้งจะทำให้เห็ดไม่ออก แต่ห้ามราดน้ำให้โดนก้อนเชื้อเห็ด เพราะจะทำให้เสียหายได้ จนถึงวันเปิดหน้าเห็ด

การเปิดหน้าเห็ดภูฐาน
1. แกะกระดาษที่ปิดปากก้อนเชื้อเห็ดมา
2. ดึงสำลีที่ปิดที่ปากก้อนเชื้อเห็ดออกให้หมด
3. เขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างที่อยู่ภายในก้อนเชื้อเห็ดเพียงเล็กน้อย
4. หลังจากเปิดหน้าเห็ดเสร็จแล้วให้กวาดพื้นโรงเรือนให้สะอาดเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรา
5. รดน้ำเห็ดโดยราดบริเวณด้านหลังก้อน ด้านบนก้อนและที่พื้นโรงเรือน
6. ประมาณ2-5วันเห็ดภูฐานก็จะออกมา
7. เมื่อเห็ดออกต้องเก็บทุก4-6ชั่วโมง หรือต้องดูที่ขนาดของดอกเห็ด

การส่งเห็ดภูฐานขาย
วิธีที่ 1
สามารถไปขายเองได้ตามตลาดต่างๆ หรือตามที่ที่มีคนต้องการจะซื้อไปบริโภคและซื้อเพื่อนำไปขายต่อเพราะการขายลักษณะนี้จะทำให้ได้ราคาดีกว่า
วิธีที่ 2
จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่บ้าน โดยเราไม่ต้องออกไปขายเองข้างนอก แต่จะได้ราคาต่ำกว่า
รายได้
ราคาของเห็ดชนิดนี้จะค่อนข้างสม่ำเสมอกัน จะมีบางช่วงเท่านั้นที่ราคาต่ำ ถ้าบุคคลที่ทำแล้วมีพ่อค้าคนกลางมารับจะได้ราคาอยู่ประมาณ 4-6 บาท แต่ถ้านำไปขายเองก็อาจจะได้สูงกว่านี้เล็กน้อย แต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลือเป็นกำไรก็จะพอๆกัน นอกจากบางช่วงที่เห็ดไม่ออกก็จะไม่ดีสักเท่าไรเพราะอาจทำให้ขาดทุน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างโรงเรือน
1. หญ้าคา
2. ไม้ลวก
3. เสา
4. ตาข่ายสีเขียว
5. อิฐบล็อก
6. ตะปู
7. ลวด
อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุเห็ด
1. โฟมบรรจุอาหารชนิดแบนสีขาว,ดำ
2. ฟิล์มบรรจุอาหาร
3. ตราชั่งขนาดเล็ก